รอบหนัง

รองหนังแฟรี่พลาซ่า
วันที่ 14 - 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป

เช็ครอบหนังได้ที่นี่ คลิก

 


เพื่อน..ที่ระลึก

รอบฉาย 11.15/113.00/15.15/17.00/19.15/21.15

American Assassin - Official Trailer

รอบฉาย 11.15/13.15/15.15/17.15/19.15/21.15

Baby Driver

รอบฉาย 11.15/13.15/15.15/17.15/19.15/21.15

ส่มภัคเสี่ยน

รอบฉาย 11.15/13.25/15.15/17.25/19.15/21.15

 

 

 

 

 

 

 

Breadcrumbs